Allmänt om Colombia


COLOMBIA

Antal invånare:
46 700 000 (2008)
Statsskick:
republik, enhetsstat
Yta:
1 141 748 km²
Huvudstad med antal invånare:
Bogotá 7 200 000 (uppskattning 2005)
Nativitet/födelsetal:
2,1 %
Folkgrupper:
mestiser 58 %, vita 20 %, mulatter 14 %, svarta 4 %, zambos (blandning av svart och indian) 3 %, indianer 1 %
Läs- och skrivkunnighet:
93 %
BNP per invånare:
3 614 US dollar (2007)
Valuta:
peso
Språk:
spanska är officellt språk och ett 70-tal indianspråk
Viktigaste exportvaror:
kaffe, olja, kol, snittblommor (främst rosor),socker, tropiska frukter
Religion:
katolicism
Medlemskap i internationella organisationer:
ACS, Andinska gemenskapen, FN, LAIA, WTO

Mänskliga Rättigheter


10 december 1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Imorgon (onsdag) fyller de 60 år och med tanke på det hade jag tänkt skriva lite om MR i Colombia.


Artikel 1

Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.Det är just våldet i Colombia som har förödande effekter för de mänskliga rättigheterna i landet. Det finns idag många illegala väpnade grupper i Colombia vilket leder till
väpnade sammandrabbningar, mänskligt lidande och brott mot den
internationella humanitära rätten. Gerillagrupperna, framför allt FARC,
fortsatte att begå allvarliga brott mot den internationella humanitär rätten.
Illegala väpnade gruppers användning av minor har ökat.Våld i hemmet mot kvinnor fortsätter att vara ett stort problem. Kvinnor är
också särskilt utsatta för den väpnade konflikten. Enskilda organisationer har
höjt röster för att deras särskilda behov ska identifieras och tillgodoses.


Barn drabbas också av konflikten. Rekryteringen av barnsoldater fortsätter och FN:s
barnfond för UNICEF uppskattar att det finns mellan 11 000 och 14 000
barnsoldater i de illegala grupperna.


Colombia har idag cirka tre miljoner internflyktingar vilket har genererat en av
de värsta humanitära kriserna i världen. Den väpnade konflikten är den
huvudsakliga anledningen till att människor flyr.Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, har inte ratificerats eller undertecknats.
Detsamma gäller konventionen mot påtvingade försvinnanden.


Klimat!!

Klimatet i Colombia är tropiskt och temperaturen är jämn över året. Däremot skapar höjdskillnaderna stora kontraster. Colombianerna delar in landet i tre klimatzoner:
Tierra caliente kallas de områden som ligger upp till 1 000 meter över havet. Medeltemperaturen är där mellan 25 och 30 grader, och luftfuktigheten är hög. Den tempererade zonen, tierra templada, har medeltemperaturer på mellan 18 och 25 grader. Den omfattar områden från 1 000 till 2 000 meters höjd. I denna klimatzon kan många grödor odlas. Nästa zon är tierra fría, som sträcker sig till trädgränsen på drygt 3 000 meters höjd. Temperaturen är där mellan tolv och 18 grader, och temperaturskillnaderna mellan natt och dag är stora. Huvudstaden Bogotás klimat liknar en sval svensk sommar. Högre upp vidtar den stäpplika terräng som kallas páramo, och från 4 500 meters höjd är det evig snö.
I höglandet har man två regnperioder, som i Bogotá infaller i oktober-november och i april-maj. Norra Stillahavskusten hör till de regnigaste områdena i världen.
Colombia ligger i en vulkaniskt aktiv region på gränsen mellan två av jordens kontinentalplattor. Den process som en gång skapade Anderna pågår ännu och ger sig till känna som jordbävningar och vulkanutbrott. Vulkanen Nevado del Ruiz utbrott 1985 begravde staden Armero och tog omkring 25 000 människors liv.

Geografi


Colombia är det fjärde största landet i Sydamerika. Det rymmer de flesta av kontinentens naturtyper tack vare sin dramatiska topografi. Landet har långa kuster mot två hav, Stilla havet och Karibiska havet.
Geografin domineras av två ytterligheter: Andernas mäktiga bergsmassiv i väster och Amazonas platta regnskogsområde i öster. Därutöver finns ytterligare tre-fyra geografiska zoner.
Från söder till norr löper Anderna i tre parallella bergskedjor. Många toppar når över 5000 meters höjd, och några är aktiva vulkaner. Den allra högsta punkten, Cristóbal Colón (5775 meter över havet), finns dock inte i Anderna, utan på granitplatån Sierra Nevada de Santa Marta längst i norr.
I de två bördiga huvuddalarna mellan bergskedjorna rinner landets viktigaste floder, Cauca och Magdalena, norrut mot Karibiska havet. Naturtyperna varierar inom höglandsområdet. Förutom floddalarna lämpar sig flera mindre platåer väl för jordbruk. På La Sabana, en av dessa högslätter i den östra bergskedjan, breder huvudstaden Bogotá ut sig på 2650 meters höjd. Också landets andra och tredje stad, Cali och Medellín, ligger i höglandet, där cirka fyra femtedelar av befolkningen bor.
Norr och väster om det andinska höglandet ligger de båda kustslätterna. Stillahavskusten i väster är minst befolkad av de två och domineras av tropisk regnskog. På den karibiska kustslätten i norr är landet i allmänhet flackt, och delar av området kring nedre Magdalenafloden ligger ständigt under vatten. Längst i nordost sticker den torra Guajirahalvön ut.

Konflikten i Colombia

Denna veckan har jag tagit upp ett attentat mot polisen där det är vänster gerrillan ELN som ligger bakom. Nyheter om våld, mord och kidnappningar är något som det colombianska folket får ta del av nästan varje dag.

Jag tänker i detta inlägg skriva kort om konflikten, hur denna påverkar colombianerna samt lite om de olika gerilla grupperna.

Det våldsamma inbördeskriget mellan militären, halvmilitära grupper och vänstergerillan har hållit på sedan 1960-talet. Både vänsterguerillan och de halvmilitäragrupperna ägnar sig åt narkotikahandel och andra brott för att få råd till vapen. De kidnappar, mördar och våldtar människor i oppositionen och tvångsflyttar invånarna på landsbygden. Den vanligaste dödsorsaken på landsbyden i Colombia är våld.

Internflyktningarna är det största problemet som orsakas av det våldsamma konflikten. Det finns flera miljoner internflyktingar och bland dem är afrocolombianerna och ursprungsbefolkningen klart överrepresenterade. Detta är människor som har fått lämna sina hem eftersom de utsatts för övergrepp av antingen halvmilitäragrupper eller gerillan. De flyr till de stora städerna och bosätter sig på slumområderna.

Källa : Sida

FARC
FARC står för Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Colombias revolutionära väpnade styrkor) och är sedan 40 år tillbaka den största gerilla gruppen i landet med sina ca 15 000 guerrilleros.
I början av 60-talet då gruppen formades var den kopplad till Colombias kommunistparti ( som i sin tur var kopplad till Sovjetunionen), men sedan kollapsen av Sovjet 1991 har de ideologiska målen blivit mindre viktiga men däremot är de fast beslutna om att ta makten över landet med hjälp av våld.
Under 1980-talet började FARC med narkotikahandel och sedan dess har kokainhandeln bara ökat i betydelse.
Under år 2008 har FARC förlorat båda sina viktigaste ledare. Grundaren Manuel Marulanda "Tirofijo" (Kulan som aldrig missar) dog i en hjärtattack och andre mannen Raúl Reyes som dödades under en operation av de colombianska militärerna. Det var denna operation som ledde till spänningar mellan Colombia, Ecuador och Venezuela.
I dagsläget är FARC listad som en terroristorganisation av Colombia, Kanada, USA och EU.

källa: DN


ELN
ELN står för Ejercito de Liberación Nacional (National Liberation Army) och bildades 1965 av stadsbefolkningen som inspirerades av Fidel Castro och Che Guevara.
ELN använder sig av kidnappning, kapning, bombning, utpressing och gerillakrig. De har mellan 3000 till 5000 guerrilleros och ett okänt antal aktiva anhängare. De rör sig främst i landbygsområderna i Colombia.
De har ett samarbete med Kuba som förser ELN med sjukvård och politiska råd till ledarna.

Källa: National Liberation Army (ELN) - Colombia


AUC
AUC står för Autodefensas Unidas de Colombia (Förenade självförsvarsstyrkona) är ett paramilitär grupp som samarbetar med de colombianska militärerna mot väntergerillorna(ELN och FARC).
Efter förhandlingar med regeringen håller gruppen på att demobilisera sina trupper officiellt.
AUC är ansvariga för de flesta människliga rättigheters brott och är klassad av både USA och EU som terroristorganisation.

Källa : Wikipedia

Fortul attacken kommer att stämmas inför internationell domstol

Det är idag klart att det är ELN som ligger bakom fredagens attack mot Fortul poliserna.

Fortuls borgmästare Enrique Muñoz uttrycKursivkte sitt avsky av dådet och sade att detta var ett " mycket barbariskt och primitiv attentat" samt att den "förtjänar ett förkastande av den nationella och internationella samfundet".

Man beslutade också idag att öka antalet soldater i staden för att trygga befolkningen från framtida attentat.

källa: Caracol Noticias


9 döda efter terrorist attack

Tidigt i fredags morgon lokal tid, i Fortul, Colombia blev polissationen i byn utsatt för en bombattack där 9 män dog. Efter att bomben hade exploderat började guerillasoldaterna att skjuta för att vara säkra på att poliserna skulle dö. Åtta av de nio männen dog på plats medan den siste dog på lördagen på sjukhus.

" Detta var ett fegt terrorist attentat mot poliserna i Fortul" sa Colombias försvarsminister Juan Manuel Santos sedan tillade han att man ger miljoner pesos i utbytte mot information som leder till gripandet av guerrillasoldaterna. Dock vet man inte vilken av guerrilla grupperna som ligger bakom attentatet. De misstänkta är vänterguerrillorna FARC och ELN.

Källa: Caracol Noticias


Här kommer en kort sammanfattning av den Colombianska konflikten tagen ur Plans hemsida


"Under de senaste åren har omkring 3 500 personer dödats i konflikten. De ledande
aktörerna är de colombianska beväpnade styrkorna, vänstergerillan och
högerorienterade paramilitära grupper. Konflikten är komplicerad och inkluderar
narkotikahandel, utpressning och kidnappningar. Regeringen försöker att befria
människor som tagits som gisslan, bespruta de illegala kokain- och vallmofälten
och bekämpa illegala grupper. Regeringen utbildar bönder och förser dem med
vapen för att försvara sina byar. Trots sådana åtgärder håller rebellerna landet
i ett järngrepp."

Källa: Plan Sverige